top of page

Initiatief: Maak biodiversiteitsherstel kern van lokaal beleid


Alles telt, als het om biodiversiteitsherstel gaat: elke burger, elke gemeente, elk stukje grond, elke tuin, groot en klein. Dat dragen de drie Biodiversiteitsteams van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) actief uit. Zij schreven voor hun gemeenten de eerste aanzet voor een ambitieus gezamenlijk biodiversiteitsbeleid. In het komend halfjaar willen zij met de gemeenten werken aan grotere en zichtbaarder stappen. Hoog tijd, schrijven de B-teams, voor werken aan biodiversiteitsherstel: juist gemeenten zijn nu aan zet.


Gezond herstel van de Covid-19 crisis: biodiversiteit

Biodiversiteits­verlies, verlies van soorten leven, komt vooral door klimaatverandering, verdroging, ruimtegebruik, afbraak en verdringen van natuur, vervuiling en gebruik van schadelijke en giftige stoffen. Rapport na rapport bevat indringende en toenemend alarmerende cijfers over biodiversiteits­verlies. Het belang is immens. Volgens de Verenigde Naties kunnen Global Goals (door de GHO-gemeenten onderschreven) voor armoede, honger, gezondheid, water, steden, klimaat, oceanen en land alléén worden bereikt met biodiversiteitsherstel. En de Wereld Gezondheids­organisatie (WHO) zet in een manifest over een gezond herstel van de Covid-19 crisis, biodiversiteit op één.


Zulke grote problemen, wat moeten gemeenten daarmee? Juist gemeenten zijn, citeren de B-teams de VNG, in de beste positie om mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren. De drie gemeenten beslaan een fors, groen gebied met veel overeenkomende kenmerken. Daar maken we volgens de B-teams verschil door met overtuiging samen te werken, kennis te delen, gezamenlijke doelen te stellen, uitvoering op elkaar af te stemmen en waar nodig en nuttig met één stem te spreken. Wat voor klimaat­verandering en stikstof­problematiek tientallen jaren duurde: eindelijk aandacht en maatregelen, moet voor biodiversiteitsherstel veel sneller gaan.


Kern van het gemeentelijk beleid

De B-teams willen dat gemeenten biodiversiteitsherstel de kern maken van hun beleid. Soms vergt dat geld, maar vooral gaat het om aandacht, kennis, visie, durf, anders handelen en véél uitleggen: mensen willen wel, maar kennen vaak de consequenties niet van wat ze doen. Gemeenten moeten hun burgers opzoeken, kennis opbouwen en delen, en doelen stellen en niet te vergeten: meten of die worden gehaald. Álle gemeentelijke processen moeten gericht op biodiversiteitsherstel. Dat betekent bijvoorbeeld zichtbaar het goede voorbeeld geven in het groenbeleid, voor alle lopende en toekomstige nieuwbouwprojecten natuurinclusief bouwen verplichten en in aanbestedingen kiezen voor aanbieders die bewust duurzaam en natuurvriendelijk werken.


De B-teams nodigen de drie gemeenten uit, hun eerste aanzet voor beleid al zoveel mogelijk te gebruiken. Na een geslaagde conferentie in Goirle vroegen de gemeenteraden begin 2020 in een motie om een gezamenlijk biodiversiteitsbeleid. In 2021 willen de B-teams dit herstelbeleid samen met ambtenaren in een nieuwe conferentie vergaand concretiseren en daarna de stap maken naar politiek en bestuur: aan tafel zitten met raadsleden en wethouders, kennis overdragen, dilemma’s bespreken, keuzen maken en er samen voor zorgen dat het gebeurt. Zodra we elkaar weer in het echt in de ogen kunnen kijken gaan we met de gemeenten grote stappen maken, stellen de B-teams zelfverzekerd en vastberaden.


Mieke Hendrikx (Biodiversiteitsteam Hilvarenbeek), Joop van Hezik, (Biodiversiteitsteam Oisterwijk), Anjo Roorda (Biodiversiteitsteam Goirle-Riel)


(eerder gepubliceerd in Goirles Belang, De Nieuwsklok en De Hilverbode)

73 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page