top of page

Project Plaats en Tijd

De vis praat niet over het water. Wat zien we niet, omdat we er middenin zitten, maar dat mogelijk belangrijker is dan wat ons actueel bezighoudt? Is het mogelijk te ontsnappen aan de beperkingen van plaats en tijd of zitten we daarin onontkoombaar opgesloten? Kunnen we daar iets op verzinnen?

In korte, losstaande teksten cirkel ik om deze vragen heen met allerhande kwesties van plaats en tijd, puttend uit mijn persoonlijke geschiedenis, anecdotes en associaties niet schuwend, soms met een greep uit mijn bibliotheek en met weinig structuur of wetmatigheden of beperkingen. Als ik véél van die tekstjes heb geschreven ga ik de balans opmaken: krijg ik zicht op een antwoord? Lees mee met mijn zoektocht.

bottom of page